Telegram
Kurdi

T

Peyam u nivisên xwe dikarîn ewlehi bîşihnîn
Jî google play bîstinîn

Em Çîma Xûsûsine

Jî Hevalên xwera bî zîmanê kûrmanci sûhpetê bîkîn

Be havalê xwera peyaman bîşinîn. jî bo Peyaman KURDIGRAM bîşinîn gîrêdana malperê bîkartine. jî sedema ewi sms bê pereye.

Videyo u wêne u hevnivisên xwe parvekin

Programê dîn menêrîn hêvnivisên xwe u hînê zêdeyê evi bî KURDIGRAM bîşinîn. Hun ki dîxwezîn dîkarîn bîbinîn, hûn çî dîxwezîn dîkarîn bîşinîn.

Tîm u tîm ewlehi

jî bo KURDIGRAMê Peyamên evi serida hetta seri tên şifrekîrîn. Peyamên we u lêgerrên we tên parastînkîrîn.kessek nîkarê dî navda evi buxîne u bî gûhdarbe.

Her Biji Kurmancî

Zımanê me navnişanê meye, hebuni ya meye

Armancê mîn zımanê Kûrmanci derxîn peşplanê u astengkırına lî ser dîjı derketînê zımanê me u lî ser asimilêsyonan ( guhartînên kurmancan ) ku lî welatê Kurmancan çe dîbe ansteng bîkım.

Ji bo ewi va kîryarê kû temamê Zımanê xwe Kûrmanciye jî bo xizmetê xelkê xwe pêşkeş dîkîm ez şanazi dîbîm.

Taybetiyên Mukemmel

Rîhet

KURDIGRAM ewqas rihete, tû dîzani ewi çawa bîkarbini

Xususi

Peyamên KURDIGRAM'e gîşti tên şifrekîrîn u bıxwe dîkare xwe paqîjke.

Bı lez

KURDIGRAM, peyaman xwe jî programên dîn hîn bî lez dîşine.

Xurt

Mezîntiya Medya u Suhpeten veyi KURDIGRAM'ê sinorên xwe tînne.

Ewlehi

KURDIGRAM, peyamên we jî hackêran parastîn dîke.

Civaki

KURDIGRAM hêjmarê Komên xwe hetta 200.000'ê dıkare bîgre.

Xuyanîyan Şaşeyan

“ Ez kurdigram bıkartinîm pîr xweşe.”

Rojin Alıcı

Nanpêj

“ ”

Jennifer

Developer

Download Kurdigram!


  

Developer

Fîrat KAYA

California